A Cappella Group

Listen Up!

Nieuws Wie We Zijn Muziek Projecten Geschiedenis

Projecten

Leger des Heils Haarlem Christmas concerts

Listen Up! wil zich inzetten ten dienste van de gemeenten om het evangelie te verkondigen en de leden op te bouwen in geloof. Dit doen zij door middel van verschillende projecten. In het verleden was dit alleen in Nederland en België. In 2003 reisde Listen Up! naar Oostenrijk, Kroatië, Tsjechië en Duitsland om, als deel van evangelisatieactiviteiten aldaar het goede nieuws te verkondigen. In recente jaren zijn zij in Frankrijk en Duitsland zowel als in Nederland en België te dienen. Een resi naar vijf steden in Zwitserland is gepland voor oktober 2007. Deze projecten zijn alleen mogelijk in zoverre dat mensen het ook financieel mogelijk maken.

Zingen

Vanaf het begin is één van de doelen van Listen Up! het aanmoediging van zingen onder de leden van de gemeenten geweest. Wij beseffen hoe goed het is om voor God te kunnen zingen - met hart en ziel. Velen willen wel zingen maar voelen dat ze dat juist niet zo goed kunnen. Daarom wil Listen Up! daarbij helpen op de volgende manieren:.

Liedjes CD en zangboek
Om zang in de gemeenten te bevorderen heeft Listen Up! een CD opgenomen met de eerste 97 liedjes uit de zangbundel die de gemeente van Christus in Haarlem (en in grote lijnen Maastricht) gebruikt. Van deze liedjes is in de melodiestem het eerste vers en refrein opgenomen. De CD kan gebruikt worden om de liedjes aan te leren door leden die meer liedjes willen leren, door zangleiders die een steuntje bij het aanleren van liederen nodig hebben en door kinderklasleid(st)ers die meer kinderliedjes willen leren en gebruiken. Zo worden alle liedjes in de zangbundel ook benut en kan iedereen het "repertoire" uitbreiden.

Song Seminar
In de zomer van 2002 heeft Listen Up! een "Song Seminar" georganiseerd als internationaal project. Gedurende een extra lang weekend gehouden in het gebouw van de gemeente van Christus te Den Haag werd veel gezongen en verschillende lessen gegeven. De lessen waren onder andere gericht op het stemgebruik, lezen van muziek, schrijven van liederen, het leiden van een zangdienst en wat het betekent om voor God te zingen. De deelnemers van het seminar vormde samen een koor waarmee aan het einde een concert voor de buurt werd gegeven, weer een mogelijkheid het evangelie te verkondigen. Listen Up! hoopt zo een Seminar opnieuw te plannen in de nabije toekomst.

DVD
Listen Up! droomt van de mogelijkheid een dvd samen te stellen met meerstemmige opnames van een liedjesbundel (harmonie). Zo zouden gemeenteleden niet alleen de melodie van een lied kunnen aanleren, ze zouden ook één of meerder stemmen kunnen leren om meerstemmig te kunnen zingen in de gemeente. Door het luisteren en aanleren aan de hand van een voorbeeld is het dan voor de gebruiker mogelijk meerstemmige lieren aan te leren zonder dat het noodzakelijk is theoretische kennis van muziek te hebben.

Verkondigen door concerten

Naast het bevorderen van zingen in de gemeente wil Listen Up! actief zijn in het verkondigen van het goede nieuws op creatieve manier. Hiertoe heeft Listen Up! een paar concerten specifiek op evangelisatieprojecten af gestemd waarbij een "handleiding voor organiserende partij organisatie pakket" wordt geleverd. Voorbeelden hiervan zijn:

"Let's Start Talking" (LST) concert
Dit is een kort (30-45 minuten) concert dat als "party" kan fungeren bij een "Let's Start Talking" (LST) of gelijksoortig project. Bij zo een concert worden alle liedjes in het Engels gezongen, de teksten ook in het Engels geprojecteerd en wordt aan de hand van hand-outs een woordenschat belicht welke goed bij de lessen past en die een gesprek bevordert. Tevens wordt er door de leden van Listen Up! tijd vrijgemaakt om met de bezoekers te spreken, in het Engels.

Ardennen Bijbelkamp concert
Dit concert is gericht op het bekendmaken van de zomerkampweken van het Ardennen Bijbelkamp. Zo kan een gemeente een concert plannen, jonge mensen en hun ouders uitnodigen en op deze manier de Bijbelkamp profileren onder hun jonge mensen en vrienden.

Kerstconcerten
Al een aantal jaren wordt door verschillende gemeentes in Nederland en België gebruik gemaakt van Listen Up! voor het organiseren van een kerstconcert. Een kerstconcert is een ideale gelegenheid het evangelie onder de aandacht te brengen. Bekende kerstliederen worden met liederen met "sterke en duidelijke" teksten afgewisseld die het hele verhaal van Jezus vertellen.

De gemeenten organiseren activiteiten rond zo een concert en staan in voor het benaderen van de bezoekers.

Listen Up! denkt in dezelfde trend over mogelijke Paasconcerten (die niet noodzakelijk op Pasen moeten zijn, maar in de buurt van Pasen), of concerten rond jaargetijden en of thema's.

Wilt u een concert organiseren of Listen Up! uitnodigen voor een evangelisatieactiviteit bij u in de gemeente, neem dan contact met ons op.